phone 097-301-74-22

Типовые формы документов

 

2011-02-08 10:37
4
12468
ПРЕТЕНЗІЯ щодо прострочення доставки вантажу залізницею
Тіпова форма документу

(Фірмовий бланк або штамп із зазначенням повного найменування, поштових і платіжних реквізитів заявника претензії)

___________________________________

(повне найменування особи, якій

___________________________________

пред'являється претензія)

___________________________________

(поштові реквізити, телефон)

Дата "___" ____________ 200_ року

 

 

ПРЕТЕНЗІЯ N ___

щодо прострочення доставки вантажу залізницею

 

Сума цієї претензії складає _____________________________________ грн.

(зазначити суму претензії в тому випадку, якщо претензія підлягає грошовій оцінці,

до претензії додати розрахунок суми претензії)

 

Згідно з Договором N ___ від "___" _______________ ___ р., укладеним між ______________ та ________________ (надалі іменується "Договір"), на нашу адресу "___" _______________ ___ р. було відвантажено за залізничною накладною N ________________ від "___" _______________ ___ р. продукцію ____________________________________________.

(найменування)

Вантаж, згідно з розрахунком, що додається, доставлено із запізненням на _________ діб, що підтверджується __________________________.

На підставі вищевикладеного, керуючись п. п. 116, 129, 130 Статуту залізниць України, ст. ст. 222, 313, 315 Господарського кодексу України, ст. ст. 5, 6 Господарського процесуального кодексу України, просимо сплатити нам штраф у розмірі ____ % від провізної плати, тобто _____________ грн., на наш поточний рахунок N _________ в ________________________ м. _________.

(найменування банку)

 

 

Додатки:

 

1. Копія Договору.

2. Залізнична накладна N ___ від "___" ______________ ____ р. (оригінал).

3. Розрахунок суми претензії.

4. Відомість подачі, прибирання вагонів.

 

У разі, якщо визначені у претензії документи відсутні у іншої сторони, до претензії додаються оригінали документів, що підтверджують пред'явлені заявником претензії вимоги, або їх належним чином засвідчені копії.

 

Керівник ____________             _______________/_________/

(підпис)

 

Читать еще материалы этого раздела...
Читать еще материалы на эту тему...
Комментарии
Всего: 0
Нет комментариев