phone 097-301-74-22

Законы, кодексы, проекты

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця Проект 7516 від 24.12.2010
2011-03-14 14:06
1
12284

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця Проект 7516 від 24.12.2010

У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 із наступними змінами).

Проект

Вноситься народними

депутатами України

Королевською Н.Ю.

Ляпіною К.М.

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1.               У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 із наступними змінами):

1)               абзац дев’ятий статті 1 виключити;

2)               в частині четвертій статті 3 слова "та видають свідоцтво про державну реєстрацію, оформлене державним реєстратором у відповідному виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи" виключити;

3)               абзац п’ятий частини другої статті 4 виключити;

4)               абзац шостий частини першої статті 6 виключити;

5)               в абзаці дев’ятому частини другої статті 7 слова "бланків свідоцтв про державну реєстрацію та" виключити;

6)               статтю 9 виключити;

7)               в частині третій статті 10 слова "заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням та за" виключити;

8)               в статті 11:

абзац п’ятий частини третьої виключити;

абзац шостий частини четвертої виключити;

9)               в статті 17:

абзац шістнадцятий частини другої виключити;

абзац двадцятий частини другої виключити;

абзац восьмий частини четвертої виключити;

10)          частину десяту статті 19 виключити;

11)          в статті 21:

в частині першій слова "або на підставі їх письмової заяви при видачі свідоцтва про державну реєстрацію або при його заміні" виключити;

частину шосту після слів "припинення підприємницької діяльності" доповнити словами "а також у разі, коли підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця припинено";

частину сьому виключити;

частину восьму викласти в такій редакції:

"8. У разі наявності в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу, у виписці зазначається про це.";

частину дев’яту виключити;

частину десяту доповнити реченням такого змісту:

"Не справляється плата за одержання виписки з Єдиного державного реєстру при проведенні державної реєстрації: юридичної особи; фізичної особи підприємця; змін до установчих документів юридичної особи; змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі; припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом, а також при внесенні до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.";

12)          в статті 22:

в частині першій слова "про втрату або заміну свідоцтва про державну реєстрацію" виключити;

частину дванадцяту виключити;

13)          частину шосту статті 25 викласти в такій редакції:

"6. Не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи державним реєстратором видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та один примірник виписки з Єдиного державного реєстру.";

14)          в частині п’ятій статті 27 слова "свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи" замінити словами "примірнику оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи";

15)          в статті 29:

частину п’яту виключити;

в частині п’ятнадцятій слова "нове свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та свідоцтво, яке було замінено з відміткою про видачу нового свідоцтва" замінити словами "один примірник виписки з Єдиного державного реєстру";

16)          в статті 36:

абзац третій частини першої виключити;

в частині одинадцятій слова "і свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи" виключити;

17)          в статті 37:

абзац третій частини першої виключити;

в частині сьомій слова "та свідоцтва про державну реєстрацію" виключити;

18)          в частині четвертій статті 41 слова "та свідоцтва про державну реєстрацію" виключити;

19)          частину четверту статті 43 викласти в такій редакції:

"4. Не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації фізичної особи - підприємця державним реєстратором видається (надсилається рекомендованим листом) заявнику один примірник виписки з Єдиного державного реєстру.";

20)          в частині шостій статті 44 слово "свідоцтва" замінити словами "виписки з Єдиного державного реєстру із відомостями";

21)          абзац третій частини другої статті 45 виключити;

22)          в статті 47:

абзац третій частини дев'ятої виключити;

в частині сімнадцятій слова "або надіслати заявнику копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця із спеціальною відміткою про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем" замінити словами "(надіслати рекомендованим листом) заявнику один примірник виписки із Єдиного державного реєстру";

23)          в частині восьмій статті 50:

слова "на свідоцтві про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця" виключити;

слова "зробити відмітку про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності та" виключити;

слово "його" виключити;

після слів "рішення про припинення державної реєстрації" доповнити словами "один примірник виписки з Єдиного державного реєстру";

24)          в статті 52:

в частині третій слова "повідомити фізичну особу - підприємця про внесення до Єдиного державного реєстру запису про поновлення державної реєстрації фізичної особи - підприємця" замінити словами "не пізніше наступного робочого дня видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) на адресу місця проживання фізичної особи - підприємця, щодо якої було прийнято судове рішення про відміну державної реєстрації припинення один примірник виписки з Єдиного державного реєстру";

частину четверту виключити.

 

2.               У частині восьмій статті 38 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст. 43 із наступними змінами) слова "свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи" виключити.

 

3.               У Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 14, ст. 81 із наступними змінами):

1)               в частині п’ятій статті 45 слова "свідоцтв про реєстрацію партій, що утворили виборчий блок, та їх статутів, засвідчених" замінити словами "статутів партій, що утворили виборчий блок, засвідчені";

2)               в пункті 2 частини другої статті 51:

слова "свідоцтва про реєстрацію партії (партій, що входять до блоку) та її" виключити;

слово "засвідчені" замінити словом "засвідченого".

 

4.               Абзац третій частини третьої статті 36-2 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80, із наступними змінами) виключити.

 

5.               У частині четвертій статті 8 Закону України "Про фермерське господарство" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 363, із наступними змінами):

1)               перше речення абзацу першого виключити;

2)               абзац другий виключити.

 

6.               У частині четвертій статті 44 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383 із наступними змінами) слова "свідоцтвом про державну реєстрацію" виключити.

 

7.               У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р, N 3-4, ст. 27 із наступними змінами):

1)               пункт "в" частини другої статті 128 виключити;

2)               в другому реченні частини п’ятої статті 129 слова "копія свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України" виключити.

 

8.               У Законі України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 35-36, ст. 491, 2010 р., N 39, ст. 514):

1)               пункт 2 частини першої статті 37 виключити;

2)               пункт 2 частини першої статті 38 виключити;

3)               пункт 2 частини першої статті 39 виключити.

 

9.               У частині другій статті 35 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1 із наступними змінами) слова "копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи чи копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, посвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа" замінити словами "копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

 

10.          У першому реченні частини другої статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 251 із наступними змінами) слова "свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності" замінити словами "копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для фізичної особи суб'єкта підприємницької діяльності)".

 

11.          У частині третій статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р, N 35-36, ст. 446; 2005 р., N 37, ст. 446 із наступними змінами) слова "анулювання реєстраційного свідоцтва" замінити словами "примусову ліквідацію".

 

12.          У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 із наступними змінами):

1)               в частині шостій статті 2 слова "номера свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання" замінити словами "ідентифікаційний номер";

2)               в статті 15:

в першому реченні частини дев’ятнадцятої слова "до якої додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа" виключити;

в частині тридцять четвертій слова "номера свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання" замінити словами "ідентифікаційний номер".

 

13.          У Податковому кодексі України:

1)               в статті 20:

в пункті 20.1.29. слова "свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності" виключити;

в пункті 20.1.30. слова "про видачу таких свідоцтв" виключити, після слів "про державну реєстрацію та" доповнити словом "видачу";

2)               в пункті 64.4. статті 64 слова "отримання свідоцтва про реєстрацію" замінити словом "реєстрації";

3)               в пункті 75.1.3. статті 75 слова "у тому числі свідоцтв про державну реєстрацію" виключити;

4)               в статті 80:

в пункті 80.2.1. слова "свідоцтв про державну реєстрацію" виключити;

в пункті 80.2.2. слова "свідоцтв про державну реєстрацію" виключити;

5)               в статті 94:

в пункті 94.2.4. слова "свідоцтва про державну реєстрацію суб'єктів господарювання" виключити, слово "її" виключити, після слів "дозволи (ліцензії) на здійснення" доповнити словами "господарської діяльності";

в пункті 94.19.8. слова "свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання" виключити;

6)               в пункті 177.8. статті 177 слово "свідоцтва" замінити словами "виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якій містяться відомості".

 

14.          У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298 із наступними змінами):

1)               пункт 1 частини четвертої статті 32 викласти в такій редакції:

"копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

2)               в пункті 1 частини п’ятої статті 41 слова "копію свідоцтва про реєстрацію суб'єкта господарювання, засвідчену підписом та печаткою посадової особи суб'єкта господарювання (для юридичної особи) або підписом та печаткою суб'єкта господарювання (для фізичної особи)" замінити словами "копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

3)               в пункті 1 частини сьомої статті 42 слова "копію свідоцтва про реєстрацію юридичної або фізичної особи, завірену нотаріально" замінити словами "копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

 

15.          Пункт 1 частини другої статті 45 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"1) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

 

16.          Абзац третій п.3.2.1. статті 3 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

 

17.          У абзаці другому пункту 2 частини третьої статті 29 Закону України "Про планування і забудову територій" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 250 із наступними змінами) слова "свідоцтва про державну реєстрацію" замінити словами "копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

 

18.          У абзаці другому частини четвертої статті 38 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78 із наступними змінами) слова "свідоцтва про реєстрацію" замінити словами "виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

 

19.          Абзац другий частини третьої статті 9 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 13, ст. 52 із наступними змінами) виключити.

 

20.          У статті 8 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 46, ст. 292 із наступними змінами):

1)               п’яте речення частини п’ятої виключити;

2)               у частині восьмі слова "після отримання свідоцтва про державну реєстрацію" виключити, після слів "у місячний термін" доповнити словами "після державної реєстрації".

 

21.          У статті 4 Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 51, ст. 755):

1)               абзац шостий частини другої викласти в такій редакції:

"копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців";

2)               абзац сьомий частини другої виключити.

 

22.          У Законі України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118 із наступними змінами):

1)               частину одинадцяту статті 11 виключити;

2)               в частині першій статті 23 слова "чи анулювання реєстраційного свідоцтва" замінити словами "чи примусової ліквідації";

3)               в статті 24:

в першому реченні частини першої слова "з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва" замінити словами "з позовом про примусову ліквідацію партії";

друге речення частини першої виключити;

в частині другій слова "про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії" замінити словами "про примусову ліквідацію партії", після слів "припинення політичної партії" доповнити словами "та її діяльності".

 

23.          У другому реченні частини четвертої статті 7 Закону України "Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 5, ст. 35; 2009 р., N 43, ст. 639) слова "що підтверджуються свідоцтвом про державну реєстрацію або його нотаріально завіреною копією" виключити.

 

24.          У другому реченні частини другої статті 9 Закону України "Про третейські суди" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 35, ст. 412 із наступними змінами) слова "свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та її статуту, довідка органу державної статистики про включення цієї юридичної особи до державного реєстру" замінити словами "статуту та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців заявника".

 

25.          У абзаці шостому частини четвертої статті 4 Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 34, ст. 228 із наступними змінами) слова "нотаріально засвідчені" виключити, слова "свідоцтва про його державну реєстрацію" замінити словами "виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

 

26.          У Законі України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 83 із наступними змінами):

1)               в статті 12:

частину третю виключити;

частину п’яту виключити.

2)               в статті 13:

пункт 3 частини першої доповнити словами "ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України";

перше речення частини другої виключити;

3)               в статті 16:

в частині першій слова "та підприємництва" виключити;

частину другу виключити;

4)               в статті 17:

частину другу доповнити словами "як суб'єкта інформаційної діяльності";

частину третю після слів "свідоцтво про державну реєстрацію" доповнити словами "як суб'єкта інформаційної діяльності";

5)               частину другу статті 30 доповнити словами "як суб'єкта інформаційної діяльності".

 

27.          У Законі України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 52, ст. 312 із наступними змінами):

1)               частину п’яту статті 10 після слів "видає засновникам свідоцтво про" доповнити словом "її", після слів "державну реєстрацію" доповнити словом "як";

2)               в статті 12:

частину другу після слів "свідоцтво про" доповнити словом "її", слова "та її статут" замінити словами "як творчої спілки";

частину третю після слів "свідоцтво про" доповнити словом "її".

 

28.          У статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 183 із наступними змінами):

1)               в пункті "б" частини першої слова "для юридичних осіб" замінити словами "та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

2)               пункт "в" частини першої виключити;

3)               пункт "г" частини першої виключити;

4)               в частині дев’ятій після слів "юридичної та поштової адреси" слова "номера і" виключити, слова "видачі свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності" замінити словами "державної реєстрації", слова "коду Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України" замінити словами "та ідентифікаційного коду", слова "видачі свідоцтва про державну реєстрацію" замінити словами "державної реєстрації";

5)               в абзаці другому частини дев’ятої букви "в", "г" виключити.

 

29.          У абзаці третьому частини третьої статті 10 Закону України "Про дитяче харчування" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 44, ст. 433) слова "та свідоцтвом про державну реєстрацію" виключити.

 

30.          У статті 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984, додаток до N 51, ст. 1122 із наступними змінами) слова "чи видачі свідоцтва про державну реєстрацію" виключити.

 

31.          У Законі України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 27-28, ст. 366 із наступними змінами):

1)               в статті 38:

в першому реченні частини дев’ятої слова "свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи" виключити;

частину десяту виключити;

2)               в другому реченні частини п’ятої статті 56 після слів "скріплені печатками цих партій, а також копії" слова "свідоцтв про реєстрацію партій, що утворили виборчий блок, та їх" виключити, після слова "статутів" доповнити словами "партій, що утворили виборчий блок";

3)               в пункті 2 частини першої статті 58 слова "копій свідоцтва про реєстрацію партії (партій, що входять до блоку) та її" замінити словом "копії", слово "засвідчених" замінити словом "засвідченої";

4)               в другому реченні частини другої статті 76 слова "а також копія свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчена органом, що видав це свідоцтво, або засвідчена в нотаріальному порядку" виключити.

 

32.          У Законі України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397 із наступними змінами):

1)               в статті 16:

в частині четвертій слова "і видає профспілці, об'єднанню профспілок свідоцтво про легалізацію із зазначенням відповідного статусу" виключити;

в другому реченні частини сьомої слова "посиланням на свідоцтво" замінити словами "зазначенням відомостей";

2)               в другому реченні частини п’ятої статті 18 слова "анулювання свідоцтва про реєстрацію та" виключити.

 

33.          У частині п’ятій статті 10 Закону України "Про асоціації органів місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 38, ст. 534) слова "отримує оформлене державним реєстратором свідоцтво про державну реєстрацію та видає свідоцтво уповноваженій асоціацією особі" замінити словами "для проведення реєстраційних дій", слова "та інших нормативно-правових актів" виключити.

 

34.          Друге речення частини чотирнадцятої статті 6 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 78; 2006 р., N 4, ст. 60) виключити.

 

35.          У Законі України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 6, ст. 37 із наступними змінами):

1)               в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 8 слова "свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та" виключити;

2)               в пункті 4 частини першої статті 10 слова "свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності" виключити;

3)               в статті 11:

в абзаці третьому пункту 2 частини першої слова "свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності" виключити;

в пункті 6 частини першої слова "про видачу таких свідоцтв" виключити, після слів "про державну реєстрацію та" доповнити словом "видачу".

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради

              України

Читать еще материалы этого раздела...
Читать еще материалы на эту тему...
Комментарии
Всего: 0
Нет комментариев